Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 16  Sayı / Number 1

Ocak/January-Haziran/June 2019 * Sayı/Issue: Kudüs / Al-Quds

9-30

Ömer Faruk Harman

İslamiyet ve Kudüs

Islam and Jerusalem


31-52

Mahmut Aydın

İsrail’in Kudüs Politikasının Dini Nedenleri Üzerine Bir Analiz

An Analysis on the Religious Reasons of Israel’s Jerusalem Policy

 

53-70

Rabia Mert

Geçmişten Günümüze Yahudi Düşüncesinde Kudüs

Jerusalem from the Past to the Present in Jewish Thought

 

71-105

Güldane Gündüzöz

Tasavvuf Düşüncesinde Metafiziksel Bir Eksen Olarak Kudüs Algısı

The Perception of Jerusalem as a Metaphysical Axis in Sufî Thought

 

107-141

Mustafa Öztürk

Allâme Şeyhî Efendi’nin Kudüs Temalı Şitâiyyesi veyahut“ Karlar İçinde Bir Kudüs Tasviri”

Şitâiyye (Hiemal) Theme on Jerusalem by Allâme Şeyhî Efendi or “A Depiction of Jerusalem in Snow”

 

143-174

Khalid el-Awaisi

Beytülmakdis’in İşgali ve Bilgi Krizi

The Intellectual Nakba and the Occupation of Bayt al-Maqdis

 

176-198

Ziya Polat

Kudüs Katliamı Bağlamında Haçlı Seferlerinin Sebepleri

Causes of the Crusade sin the context of Jerusalem Massacre

 

199-215

Rabia Mert

Bir Arada Yaşama Bağlamında Hz. Ömer Döneminde Kudüs

Jerusalem in the Omar Period in the Context of Coexistence

 

216-225 / Sandy Tolan, Limon Ağacı

226-234/ Amin Maalouf, AraplarınGözünden Haçlı Seferleri

235-245/ Gülüşan Göcen, Psikoloji, Mitoloji ve Din