İçeriğe Atla
Konum : Anasayfa MİLEL VE NİHAL DERGİSİ
Milel ve Nihal Dergi Cilt 9 Sayı 3
Milel ve Nihal Dergisi Cilt 9 Sayı 3 sayiyi-indir

MİLEL VE NİHAL DERGİSİ
CİLT 9 SAYI 3

İÇİNDEKİLER

5-6
Editörden / From Editor

Makaleler / Articles
7-31
İbrahim KESKİN
Sosyal Bilimler Bağlamında İslam Sosyolojisinin
İmkânı: Paradigmatik Bir Sorgulama
The Possibility of the Sociology of Islam in the Context
of Social Sciences: A Paradigmatic Inquiry
33-48
Kadir CANATAN
Bir Yöntem Arayısı
Olarak İslam Sosyolojisi
The Sociology of Islam in a Search for a Method

49-74
Mehmet BİREKUL
Bilginin Toplumsal İnsası: Bir Sosyal Gerçeklik İnsası
Olarak Bilginin İslamilestirilmesi’ni Yeniden Düsünmek
The Social Construction of Knowledge: Rethinking the
Islamization of Knowledge as a Social Construction of
Reality

75-99
Murat KAYACAN
Sosyoloji ve Kur’an’ın Ortak İlgi Alanı: Toplumsal Değisim
ve Çöküs Yasaları
The Common Interest of Sociology and Quran:
The Theories of Social Change and Corruption

101-135
Yasin AKTAY
İlahiyat Sosyolojisi: Bir Sosyal Değisim Dinamiği Olarak
İlahiyat Sorunu
The Sociology of Theology Faculties /Ilahiyat:
the Problem of Theology/Ilahiyat as a Dynamic of
Change

137-156
Celaleddin ÇELİK
İslam Sehri’nden Sehir İslamı’na: Tarihsel Tecrübeden
Sosyolojik Pratiğe Sehrin Medeniyet Kodları
From “the Urban of Islam” to “Urbanized Islam”:
the Codes of Civilisation in the City from the Point
of Historical Experience and Sociological Practise

157-175
Ferhad TEKİN
Sınırlar, Bölgesel Kimlikler ve Ümmet Tasavvuru
Borders, Territorial Identities
and Imagination of the Ummah
Kitap Tanıtımı ve Tenkitler / Reviews

177-185
185-193
193-199
Ziyaüddin Serdar, İslam, Bilim ve Kültürel İliskiler
Yasin Aktay, Türk Sosyoloji Tarihine Elestirel Bir Katkı
Said Halim Pasa, Buhranlarımız
Milel ve Nihal Geleneğinden /
Traditions of Milel & Nihal

201-215
Halil Halid Efendi ve
İslam ile Nasrâniyet’in Münasebât-I Aslîyesi
Bilal PATACI

 

 

Duyurular

İLAN

Milel ve Nihal Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2013, Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacaktır.

Gündem

MİLEL VE NİHAL EĞİTİM, KÜLTÜR VE DÜŞÜNCE PLATFORMU DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Değerli üyemiz,

Milel ve Nihal Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği yönetim kurulunun 22.02.2013 tarih ve 41 sayılı kararı uyarınca, Milel ve Nihal Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği’nin üçüncü olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2013, Cumartesi günü saat 14.00’te Fevzipaşa Cad., Şehit Mehmet Sarper Alus Sk., No: 5, Kat: 3, Fatih-İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Mart 2013 tarihinde aynı adreste aynı gündemle yapılacaktır. Toplantıya Milel ve Nihal Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği’nin tüm üyelerinin katılımı konusunda gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Şinasi Gündüz
Milel ve Nihal Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

GENEL KURUL GÜNDEMİ
  1. Açılış ve yoklama,
  2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ve zabıtları imzalama yetkisinin verilmesi,
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve ibrası,
  4. Bir önceki döneme ait bütçenin okunması ve ibrası,
  5. 2013-2014-2015 yılları tahmini bütçesinin görüşülerek onaylanması,
  6. Yeni Yönetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  7. Yeni Denetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  8. Temenni ve görüşler,
  9. Kapanış.
[ Tüm Duyurular ]

Algı ve Gerçek

Algı ve Gerçek Programı

E-BÜLTEN

Milel ve Nihal Dernek ve Dergi Etkinliklerinden Haberdar Olmak İçin Bültene Abone Olun

ZİYARETÇİLER

Website StatsWebsite StatsWebsite StatsWebsite StatsWebsite StatsWebsite StatsWebsite Stats
Bugün64
Dün112
Bu Hafta660
Bu Ay2941
Tüm Zamanlar139743

Çevirimiçi : 1
2014-08-30 14:28

Milel ve Nihal

Milel ve Nihal

Milel ve Nihal

Milel ve Nihal Eğitim, kültür ve düşünce platformu derneği