Amaç & Kapsam

Amaç
Merkezinde dinler tarihi disiplinine ait çalışmalar olmakla birlikte din araştırmalarına dair bütün çalışmaları değerlendirerek bu alanda yeni bir perspektif ve bilgi üretimi ile akademik müktesebi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle dergi sadece dinlerin tarihsel yönlerini değil dine dair bütün sosyal bilim araştırmaları bağlamında dini çalışmaları konu edinen özgün bir akademik yaklaşımın ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir.

Kapsam
Din kavramının merkeze alındığı ve sosyal bilimsel yaklaşımlara bağlı olarak akademik metot ve prosedür içinde işlendiği araştırma konuları derginin kapsamı dahilinde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Dinler Tarihi disiplini öncelenmekle birlikte Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Antropoloji, Mitoloji, Arkeoloji, Tarih ve Kültür Araştırmaları gibi disiplinlerde Dinler Tarihi ile bağlantılı konuların işlendiği makale, kitap değerlendirmesi, sempozyum değerlendirmesi türünden akademik metinlere yer verilmektedir.