Amaç & Kapsam

Yayın İçeriği
Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitolojisi Araştırma Dergisi orijinal bilimsel yayınları içerir. Editöryal çalışmalar ve kitap kritikleri hariç yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör akran değerlendirmesi sürecine tabidir.

Amaç ve Kapsam
Milel ve Nihal Dergisi, Dinler Tarihi başta olmak üzere mitoloji, fenomenoloji, etnoloji, arkeoloji ve antropoloji alanlarında din bilimleriyle ilişkili çalışılmış disiplinlerarası, bilimsel öneme sahip, özgün araştırma makalesi, derleme, kitap değerlendirmesi ve editöre mektup kategorilerinde çalışmalar yayınlamayı amaçlamaktadır. Milel ve Nihal, adı geçen alanlarda bağımsız, çift kör hakemli, açık erişimli ve çevrimiçi yayın yapan bir dergidir. Makaleler, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal verileri açıklamalıdır. Milel ve Nihal gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen yazılar alanında uzman en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. Uygunluğunu tartışan Milel ve Nihal Dergisi Editör Kurulu üyeleri, daha sonra her bir gönderiye ilişkin hakemlerin yorumlarını dikkate alır. Gönderilen tüm yazılar için nihai karar Baş Editör'e aittir. Milel ve Nihal Dergisi’nin Yayın Kurulu, Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uymayı taahhüt eder.

Konu Kategorisi:
Beşeri Bilimler:
• Din ve Teoloji (Dinler Tarihi, Mitoloji, Din Fenomenolojisi)

Sosyal ve Davranışsal Bilimler:
• Kültürel Çalışmalar
• Arkeoloji (Din Arkeolojisi)
• Antropoloji (Din Antropolojisi)
• Etnik Çalışmalar

Anahtar Kelimeler: dinler tarihi, mitoloji, antropoloji, etnoloji, fenomenoloji, arkeoloji

Yayın Dili
Tam Metin Yayın Dili:
• Birincil Dil: Türkçe
• İkincil Dil: İngilizce

İngilizce ve Latin Alfabesiyle Yazılan İçerik:
• Makale Başlığı: Türkçe & İngilizce
• Yazar Adı: Türkçe (Latin Alfabesinde)
• Yazar Adresi: Türkçe (Latin Alfabesinde)
• Anahtar Kelimeler: Türkçe & İngilizce
• Kaynakça: Türkçe (Latin Alfabesinde)
Tam Metin: Türkçe (Latin Alfabesinde)

Makale Başvuruları
Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Okur Kitlesi
Hedef okuyucu kitlesi; sağlığın her alanı ile meslek mensupları, uzmanlar, araştırmacılar, uzmanlık ve doktora öğrencileri yanı sıra bu alanla ilgili öğrencileridir. Sürekli mesleki gelişim ve araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefler.

Ücret Politikası
Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Milel ve Nihal dergisi yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam da kabul etmemektedir. Milel ve Nihal dergisinin tüm giderleri Milel ve Nihal Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği tarafından karşılanmaktadır.

Telif Hakkı
Milel ve Nihal Dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Milel ve Nihal tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Makalelerin Özgünlüğü
Milel ve Nihal, daha önce başka bir yerde yayımlanan çalışmaları kabul etmez. Ancak bazen yabancı dildeki yayınlanmış makaleler işleme alınabilir.