Kurumsal

HAKKIMIZDA

Milel ve Nihal Eğitim Kültür ve Düşünce Platformu Derneği, zengin bilim ve kültür mirasımızın sahiplenilmesi, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanıtımının yapılması ve yapılacak kültür ve eğitim faaliyetleriyle bu mirasa katkıda bulunulması amacıyla 2007 yılı Şubat ayında kurulmuştur. Milel ve Nihal, aylık seri konferanslar, halka açık haftalık eğitim seminerleri, akademik yayınlar ve benzeri kültür ve eğitim etkinlikleri vasıtasıyla kültürel seviyenin yükselmesi, akademik çalışmaların desteklenmesi ve değerlerimizin sahiplenilmesi yönünde çalışmalar yürütmektedir. Bir düşünce üretme merkezi bağlamında çalışmalarını sürdüren Milel ve Nihal bünyesinde yapılan etkinlikler, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacını da taşımaktadır.

ETKİNLİKLERİMİZ

Milel ve Nihal derneği bünyesinde çeşitli eğitim ve kültür etkinlikleri yürütülmektedir. Faaliyetler üç ana kategoride toplanmaktadır.

  • Haftalık Eğitim Seminerleri
  • Aylık Konferanslar
  • Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi

Derneğimiz bünyesinde uluslararası hakemli akademik bir dergi olan Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi altı ayda bir yayımlanmaktadır. İlmî bir dergi olarak akademik bakış açısı yansıtan makalelere, kitap tanıtım ve tenkit yazılarına, sempozyum ve kongre değerlendirmelerine yer verilmektedir. Milel ve Nihal dergisi, 20 yıla yakın yayın geçmişiyle başta TR Dizin ve EBSCO olmak üzere temel akademik indexlerde taranmaktadır.