Dergi Hakkında

Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, farklı geleneklere ait düşünce, öğreti ve inanç esaslarını inceleyen, kültürel yapıların kökeninde yer alan mitolojik anlatıları araştıran din, inanç, kültür, tarih, medeniyet araştırmaları dergisidir. Dergimiz XI. yüzyıldan itibaren İslam bilim tarihinde etkisini göstermiş olan Milel ve Nihal geleneği ile sembolik bir ilişki kurmuştur. Milel ve Nihal geleneği, İslam bilginleri tarafından farklı dini geleneklerin doğru anlaşılması için geliştirilen bir araştırma metodunu ve bu çerçevede oluşturulmuş bilimsel müktesebi ifade etmektedir. Modern din araştırmalarında bu metot objektif ve deskriptif bir yaklaşım olarak nitelenmektedir.

Milel ve Nihal dergisi, kendisine misyon edindiği İslam bilim geleneğindeki bu metodolojik yaklaşımı yayın hayatına başladığı günden beri sürdürmektedir. Bu bağlamda din araştırmalarına dair pek çok araştırma ve makaleye sayfalarında yer vermiştir. Başta dinler tarihi olmak üzere dini sosyal bilim olarak nitelenen din sosyolojisi, din psikolojisi, din felsefesi, din antropolojisi ve din eğitimine dair pek çok alanda üretilen makaleler için bir yayın merkezi haline gelmiştir.