Kurullar

Milel ve Nihal Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği Adına Sahibi
Prof. Dr. Hakan Olgun • İstanbul Üni., İlahiyat Fakültesi, Türkiye - holgun@istanbul.edu.tr

Baş Editör
Prof. Dr. Şinasi Gündüz • İstanbul Üni., İlahiyat Fakültesi, Türkiye - sgunduz@istanbul.edu.tr

Editör
Prof. Dr. Hakan Olgun • İstanbul Üni., İlahiyat Fakültesi, Türkiye - holgun@istanbul.edu.tr

Etik Editörü
Doç. Dr. Mahmut Salihoğlu • İstanbul Üni., İlahiyat Fakültesi, Türkiye - msalihoglu@istanbul.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Editörü
Dr. Bilal Patacı • İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye – bilal.pataci@istanbul.edu.tr

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Dursun Ali Aykıt • Marmara Üni., İlahiyat Fakültesi, Türkiye - daykit@marmara.edu.tr
Prof. Dr. Cengiz Batuk • Ondokuz Mayıs Üni., İlahiyat Fakültesi, Türkiye - cengiz.batuk@omu.edu.tr
Prof. Dr. Richard Foltz • Concordia Uni., Faculty of Arts and Science, Canada - Richard.Foltz@concordia.ca
Prof. Dr. Ali Osman Kurt • Ankara Sosyal Bilimler Üni., İlahiyat Fakültesi, Türkiye - aliosman.kurt@asbu.edu.tr
Prof. Dr. Ahmet Türkan • Necmettin Erbakan Üni., Konya, Türkiye - ahmet.turkan@erbakan.edu.tr
Prof. Dr. Bülent Uçar • Osnabrück Üniversität, Institut für Islamische Theologie, Deutschland - bucar@uni-osnabrueck.de
Dr. Martin Whittingham • Oxford Uni., Faculty of Theology and Religion, UK - martin.whittingham@theology.ox.ac.uk

Alan Editörleri
Prof. Dr. Mehmet Alıcı • Ankara Sosyal Bilimler Üni., İlahiyat Fakültesi, Türkiye - mehmet.alici@asbu.edu.tr
Doç. Dr. Tolga Savaş Altınel • Yalova Üni., İslami İlimler Fakültesi, Türkiye - tolga.altinel@yalova.edu.tr
Doç. Dr. Abdullah Altuncu • Kilis 7 Aralık Üni., İlahiyat Fakültesi, Türkiye - abdullahaltuncu@kilis.edu.tr
Doç. Dr. Emine Battal • Recep Tayyip Erdoğan Üni., İlahiyat Fakültesi, Türkiye - emine.battal@erdogan.edu.tr
Doç. Dr. Ali Gül • Trabzon Üni., İlahiyat Fakültesi, Türkiye - aligul@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet Emin Sular • Muş Alparslan Üni., İslami İlimler Fakültesi, Türkiye - me.sular@alparslan.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi, Bilal Toprak • Düzce Üni., İlahiyat Fakültesi, Türkiye – bilaltoprak@duzce.edu.tr

Yazım ve Dil Editörü
Arş. Gör. Ömer Faruk Gündüz • Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye – omerfaruk.gunduz@omu.edu.tr

Yabancı Dil Editörü
Elif Yalçın • İstanbul Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türkiye - eliff.yalcinn.09@gmail.com

İsimler alfabetik sıraya göre dizilmiştir.