Kurullar / Boards

Milel ve Nihal Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği Adına Sahibi
Prof. Dr. Hakan OLGUN

Editör

Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ
Editör Yardımcıları
Prof. Dr. Hakan Olgun
Prof. Dr. Cengiz Batuk

Editör Kurulu
Prof. Dr. Mahmut Aydın
Doç. Dr. Mehmet Alıcı
Prof. Dr. Cengiz Batuk
Prof. Dr. Şinasi Gündüz
Prof. Dr. Hakan Olgun
Prof. Dr. M. Mahfuz Söylemez
Prof. Dr. Burhanettin Tatar

Mizanpaj Editörü
Arş. Gör. Bilal Patacı

Danışma Kurulu
Baki Adam (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)
Mohd. Mumtaz Ali (Prof. International Islamic University of Malezya)
Kemal Ataman (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)
Mehmet Akif Aydın (Prof. Dr., Medipol Üniversitesi)
Dursun Ali Aykıt (Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi)
Yılmaz Can (Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Ahmet Çakır (Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Mehmet Çelik (Prof. Dr., Anka Teknoloji Üniversitesi)
Waleck S. Dalpour (Prof. Dr., University of Maine at Farmington)
İsmail Engin (Dr., Berlin)
Cemalettin Erdemci (Prof. Dr., Siirt Üniversitesi)
Richard Foltz, (Prof., Concordia University)
Erman Gören (Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi)
Tahsin Görgün (Prof. Dr., 29 Mayıs Üniversitesi)
Ahmet Güç (Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi)
Recep Gün (Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Ö. Faruk Harman (Prof. Dr., İbn Haldun Üniversitesi)
Erica C.D. Hunter (Dr., Cambridge University)
Mehmet Katar (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)
Mahmut Kaya (Prof. Dr., İstanbul)
Sadık Kılıç (Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi)
Şevket Kotan (Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi)
Ali Osman Kurt (Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
İlhan Kutluer (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)
George F. McLean (Prof. Dr., Catholic University, Washington DC)
Yasin Meral (Doç. Dr., Ankara Üniversitesi)
Ahmet Yaşar Ocak (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi)
Jon Oplinger (Prof. University of Maine at Farmington)
Ömer Özsoy (Prof. Dr., Frankfurt Gothe Universität)
Roselie Helena de Souza Pereira (Mestre em FilofiaUSP; Unicamp, Brasil)
Ekrem Sarıkçıoğlu (Prof. Dr., Isparta)
Hüseyin Sarıoğlu (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi)
Bobby S. Sayyid (Dr., Leeds University)
İsmail Taşpınar (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)
Martin Whittingham (Dr., Oxford University)
Hüseyin Yılmaz (Prof. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Ali İhsan Yitik (Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)