Cilt/Volume 2 - Sayı/Issue 1

Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1
Dönem/Period: Aralık / December, 2004

Araştırma Makalesi

Kitap Tanıtım ve Tenkitler

Paul Ricoeur ve Kutsalı Resmetmek Sayfa No: 145-151
Cengiz BATUK
Terror in the Mind of God Sayfa No: 158-162
Hakan OLGUN
Must Christianity Be Violent? Sayfa No: 152-153
Hakan OLGUN
Law, Life, and the Living God Sayfa No: 154-156
Hakan OLGUN
Geleneksel ve Modern Bakış Açılarıyla Pavlus Sayfa No: 157-159
Süleyman TURAN

Milel ve Nihal Geleneğinden