Cilt/Volume 14 - Sayı/Issue 1

Cilt/Volume: 14, Sayı/Issue: 1 - Din ve Otorite/Religion and Authority
Dönem/Period: Ocak-Haziran / January-June, 2017

Araştırma Makalesi

Bektâşîlikte Otorite/ Authority in Baktashism Sayfa No: 78 - 95
Ömer Faruk TEBER

Kitap Tanıtım ve Tenkitler