Cilt/Volume 14 - Sayı/Issue 2

Cilt/Volume: 14, Sayı/Issue: 2 - Kutsal ve Mimari/Sacred and Architecture
Dönem/Period: Temmuz-Aralık / July-December, 2017

Araştırma Makalesi

Mapping the Sacred: The Haram Region of Makkah Sayfa No: 24 - 47
Khalid EL-AWAISI

Kitap Tanıtım ve Tenkitler

Ümit Horozcu, Kutsal Açlık Yeme Riyazeti ve Anoreksiya Nervoza Sayfa No: 218 - 225
Muhammed Emin DEMİRDAĞ