Cilt/Volume 15 - Sayı/Issue 2

Cilt/Volume: 15, Sayı/Issue: 2 - Din ve Muhalefet/Religion and Opposition
Dönem/Period: Temmuz-Aralık / July-December, 2018

Araştırma Makalesi

Kitap Tanıtım ve Tenkitler

Manetho, with an English Translation Sayfa No: 190 - 200
Mukadder SİPAHİOĞLU
Dennis R. Macdonald, Homeros Destanları ve Markos İncili Sayfa No: 201 - 2014
Mehmet Ata OKAN