Cilt/Volume 16 - Sayı/Issue 2

Cilt/Volume: 16, Sayı/Issue: 2
Dönem/Period: Temmuz–Aralık / July-December, 2019

Araştırma Makalesi

Kitap Tanıtım ve Tenkitler

Şevket Kotan, Kur’an ve Tarihselcilik Sayfa No: 419 - 424
Doktora Derya GÜNEY
Şehmus Demir, Mitoloji, Kur’an Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik Sayfa No: 425 - 428
Muhammed İkbal KOYUNCU