Cilt/Volume 6 - Sayı/Issue 1

Cilt/Volume: 6, Sayı/Issue: 1 - Mitolojik Anlatı ve Kıss/Mythological Narration and Qissa
Dönem/Period: Ocak-Nisan / January-April, 2009

Araştırma Makalesi

Kitap Tanıtım ve Tenkitler

Ötekini Anlamak: Yahudilik, Salime Leyla Gürkan Sayfa No: 298-301
Cengiz BATUK

Milel ve Nihal Geleneğinden

Müslüman - Hıristiyan Polemiği Açısından Tahrif Sayfa No: 305-344
Salih Sabri YAVUZ & İbrahim YENİÇAĞ