Cilt/Volume 7 - Sayı/Issue 2

Cilt/Volume: 7, Sayı/Issue: 2 - Mâturîdî
Dönem/Period: Mayıs-Ağustos / May-August, 2010

Araştırma Makalesi

Kitap Tanıtım ve Tenkitler

Ahmet Ak, Selçuklular Döneminde Mâturîdîlik Sayfa No: 296-302
Kıyasettin KOÇOĞLU
Talip Özdeş, Mâturîdî’nin Tefsir Anlayışı Sayfa No: 302-309
İsmail ÇALIŞKAN

Kısa Notlar

Milel ve Nihal Geleneğinden