Cilt/Volume 8 - Sayı/Issue 1

Cilt/Volume: 8, Sayı/Issue: 1
Dönem/Period: Ocak-Nisan / January-April, 2011

Araştırma Makalesi

Vahye Dair On Revelation / On Revelation Sayfa No: 7-19
Levent ÇAVUŞ
Kelâm İlminde Vahiy / Revelation in Kalam Sayfa No: 119-142
Cemalettin ERDEMCİ
Vedalar ve Kaynağı Üzerine / On the Vedas and their Origin Sayfa No: 225-250
Ali İhsan YİTİK & Hammet ARSLAN

Kitap Tanıtım ve Tenkitler

Hadim Hüseyin İlâhîbahş, el-Kur'âniyyun Sayfa No: 255-260
Adem ARIKAN
Papa Jean Paul II, Gerçeği Arayış: Akıl ve İman Sayfa No: 260-267
Ömer Faruk ARAZ

Milel ve Nihal Geleneğinden

‘Allah’ın Kelâmına Dair’ Altmışbeşinci Bölüm Sayfa No: 269-272
Musâ b. Meymûn, Çev. İsmail TAŞPINAR