Etkinlikler

Seminer: Thomas Aquinas ve Hıristiyanlığın Teolojisi

Seminer: Thomas Aquinas ve Hıristiyanlığın Teolojisi

MilelNihal Seminerlerinde bu hafta (10 Aralık 2021- Cuma) Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammet Tarakçı hocamızı ağırlıyoruz. Hocamız "Thomas Aquinas ve Hıristiyanlığın Teolojisi" başlıklı konuyu anlatacak.

Tarih: 10 Aralık 2021 Cuma
Saat: 15.00
Zoom katılım linki için tıklayınız.

Muhammet Tarakçı
1996'da Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta Vahiy Anlayışı Üzerine Bir Araştırma" başlıklı yüksek lisans tezini 1999'da tamamladı. "Bir Hıristiyan Apolojist Olarak St. Thomas Aquinas" isimli doktora çalışmasını ise, 2005 yılında Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde savundu. 1997 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladığı Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi'nde 2009'da yardımcı doçent, 2012'de doçent ve 2018'de profesör oldu. Halen aynı fakültede çalışmaya devam etmektedir.

Yayınlanmış kitapları
St. Thomas Aquinas
Protestanlıkta Sakramentler

Paylaş: