Cilt/Volume 10 - Sayı/Issue 3

Cilt/Volume: 10, Sayı/Issue: 3 - El-Bîrûnî / Al-Biruni
Dönem/Period: Eylül-Aralık / September/December, 2013

Araştırma Makalesi

Biruni ve İslam Dışı Dinlerle İlgili Çalışmaları Sayfa No: 249-257
W. Montgomery WATT & çev. Muhammet TARAKÇI

Kitap Tanıtım ve Tenkitler

Günay Tümer, Bîrûnî’ye Göre Dinler ve İslâm Dini Sayfa No: 263-266
Beyza Aybike BENLİ
Emine Sonnur Özcan, Bilgi Büyücüsü Bîrûnî Sayfa No: 266-273
Rıza Tevfik KALYONCU