Etkinlikler

Seminer: Bir Dinler Tarihçisi Kur'an Kıssalarını Nasıl Okur?

Seminer: Bir Dinler Tarihçisi Kur'an Kıssalarını Nasıl Okur?

MilelNihal Seminerlerinde bu hafta (02 Nisan 2021- Cuma) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yasin Meral hocamızı ağırlıyoruz. Hocamız "Bir Dinler Tarihçisi Kur'an Kıssalarını Nasıl Okur?" başlıklı konuyu anlatacak.

Tarih: 02 Nisan 2021 Cuma
Saat: 19.00
Zoom katılım linki için tıklayınız. (Link seminer saatinde aktif olacaktır)

Yasin Meral

2002 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2007 yılında aynı üniversitede
Dinler Tarihi Anabilim Dalı’nda “Yeni Ahit Kanonu’nun Oluşumu: I-IV. Asırlar” başlıklı teziyle Yüksek
Lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Anabilim
Dalı’nda doktora eğitimine başladı ve 2008 yılında Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2008-2009
ve 2010-2011 eğitim-öğretim dönemlerinde Kudüs İbrani Üniversitesi’nde İbranice eğitimi aldı ve
doktora araştırmalarında bulundu. 2012 yılında “İbn Meymun’un Eserlerinde İslam ve Müslümanlar”
başlıklı teziyle Doktora eğitimini tamamladı. 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde Tübitak bursuyla
New York’taki The Jewish Theological Seminary’de doktora sonrası araştırmalarda bulundu. Yahudi-
Müslüman ilişkileri, Yahudilerde ahir zaman inanışları, İbranice Kur’an mealleri ve Osmanlı Yahudilerinin
matbaacılık faaliyetleri üzerine araştırmalarını sürdüren Meral, ayrıca antik Mısır, Kur’an’da Yahudiler
ve Yahudi fetva literatürü gibi konulara ilgi duymaktadır. 2017 yılında Dinler Tarihi Doçenti olan Meral,
hâlen Ankara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

üniversite web sayfası
academia sayfası

Yayınlanmış Kitapları
Yahudi Düşüncesinde İslam Algısı: İbn Meymun Örneği, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2017.
Sâmirî'nin Buzağısı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2018.
Yahudi Dini Literatüründe Mesih, Deccal ve Gog-Magog, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2019.
Yahudilerin Ahir Zamanı: Yahudilikte Gog-Magog, Deccal ve Mesih, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2019.
Yahudilikte Cismani Haşir Tartışmaları, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2020.

Paylaş: