Etkinlikler

Seminer: Hint Kaynaklarında Türkler ve Müslümanlar

Seminer: Hint Kaynaklarında Türkler ve Müslümanlar

MilelNihal Seminerlerinde bu hafta (09 Nisan 2021- Cuma) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cemil Kutlutürk hocamızı ağırlıyoruz. Hocamız "Hint Kaynaklarında Türkler ve Müslümanlar" başlıklı konuyu anlatacak.

Tarih: 09 Nisan 2021 Cuma
Saat: 19.30
Zoom katılım linki için tıklayınız. (Link seminer saatinde aktif olacaktır)

Cemil Kutlutürk

2007 yılında Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakülteye 2010 yılında Araştırma Görevlisi olarak atandı ve ilk Yüksek Lisans tezini Dinler Tarihi alanında yaptı. Alanıyla ilgili araştırmalarda bulunmak üzere Hindistan Dış İşleri Bakanlığı’nın desteğiyle 2011-2013 yılları arasında Hindistan’da bulundu. Bu süre zarfında Benares Hindu Üniversitesi, Hint Dinleri ve Felsefesi bölümünde ikinci Yüksek Lisans tezini hazırladı. 2014 yılında “Hinduizm’de Avatara İnancı” başlıklı teziyle Doktor unvanını aldı. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Tübitak projesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde Columbia Üniversitesi, Güney Doğu Asya Araştırmaları bölümünde doktora sonrası araştırmalarda bulundu ve alanıyla ilgili dersler verdi. 2019 yılında Dinler Tarihi Doçenti olan ve Hint inanç ve kültür tarihi başta olmak üzere Hint düşüncesinde İslam/Müslüman algısı ve Hindu-Budist-Müslüman ilişkileri üzerine çalışmalarını sürdüren Kutlutürk hâlen Ankara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

üniversite web sayfası
academia sayfası

Yayınlanmış Kitapları
Hindu Kutsal Metinleri – Upanişadlar, Dergâh Yayınları, İstanbul: 2014.
Hinduizm'de Avatar İnancı, Otto Yayınları, Ankara: 2017.
Hint Düşüncesinde İslam Algısı, Dergâh Yayınları, İstanbul: 2019.

Paylaş: