Etkinlikler

Seminer: Türkiye'de Dinler Tarihçisi Olmak Üzere Hasbihal

Seminer: Türkiye'de Dinler Tarihçisi Olmak Üzere Hasbihal

MilelNihal Seminerlerinde bu hafta (11 Haziran 2021- Cuma) İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz hocamızı ağırlıyoruz. Hocamız "Türkiye'de Dinler Tarihçisi Olmak Üzere Hasbihal" başlıklı konuyu anlatacak.

Tarih: 11 Haziran 2021 Cuma
Saat: 19.30
Zoom katılım linki için tıklayınız. (Link seminer saatinde aktif olacaktır)

Şinasi Gündüz

1960’ta Malatya’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. 1985’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisansını Durham Üniversitesi School of Oriental Studies’te, doktorasını Manchester Üniversitesi Department of Middle Eastern Studies’te tamamladı. 1992’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Dinler Tarihi Yardımcı Doçenti olarak atandı; 1995’te Doçent oldu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Dinler Tarihi Profesörü olarak göreve başladı. Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Senato üyeliği ve çeşitli kurul üyelikleri gibi idari hizmetlerde bulunan Gündüz, 2009-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, 2013-2015 yılları arasında ise Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörlüğü görevlerini yaptı. 2012 yılından itibaren Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesidir. Gnostik dinler, heterodoksal akımlar, Sabiîlik, Hıristiyanlık, küreselleşme ve din ilişkisi, karşılaştırmalı dinler ve dinler arası ilişkiler gibi alanlarda ulusal ve uluslararası çalışmaları olan Gündüz’ün bazı eserleri çeşitli dillere çevrilmiştir.

üniversite web sayfası

Bazı Yayınları

The Knowledge of Life: The Origins and Early History of the Mandaeans and Their Relation to the Sabians of the Qur’an and to the Harranians, Oxford: Oxford Univeristy Press 1994.
Sâbiîler Son Gnostikler, Ankara: Vadi 1995. Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara: Vadi 1998.
Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı, Ankara Okulu 2001; MilelNihal 2019.
Küresel Sorunlar ve Din, Ankara: Ankara Okulu 2005.
Misyonerlik, Ankara: DİB Yayınları 2005.
Change and Essence: Dialectical Relations Between Change and Continuity in the Turkish Intellectual Tradition (eds. Şinasi Gündüz, Cafer S. Yaran), Washington: RVP 2005.
Anadolu’da Paganizm: Antik Dönemde Harran ve Urfa, Ankara: Ankara Okulu Yayınları 2005.
Kur’an’ı Anlamak: İlahi Vahyin Tarihe Açılımı, İstanbul: Mana 2015.
Living Together: An Islamic Perspective on Coexistence of Diversities, Scopje: Logos-A 2015.
Mitoloji ile İnanç Arasında, İstanbul: Hikav Yayınları 2018.
İslam ve Sabiîlik, İstanbul: Hikav Yayınları 2018.
Dünya Dinleri (ed. Şinasi Gündüz), İstanbul: MilelNihal Yayınları 2019.
Güç İktidar ve Kutsal, İstanbul: Hikav, 2020.

Paylaş: