Etkinlikler

Seminer: Teolojik Hafızada İslam Karşıtlığı: Luther Örneği

Seminer: Teolojik Hafızada İslam Karşıtlığı: Luther Örneği

MilelNihal Seminerlerinde bu hafta (04 Haziran 2021- Cuma) İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Olgun hocamızı ağırlıyoruz. Hocamız "Teolojik Hafızada İslam Karşıtlığı: Luther Örneği" başlıklı konuyu anlatacak.

Tarih: 04 Haziran 2021 Cuma
Saat: 19.30
Zoom katılım linki için tıklayınız. (Link seminer saatinde aktif olacaktır)

Hakan Olgun

Hakan Olgun, 1996’da Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü eğitimine başladı. 2000 yılında bu enstitüye araştırma görevlisi olarak atandı. Dinler Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlayan Olgun, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2010-2011 akademik döneminde Oxford Üniversitesi’nde post-doktora çalışmasında bulundu. 2011 yılında Doçent, 2016 yılında ise Profesör oldu. Olgun, hâlen İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesidir.

üniversite web sayfası
academia sayfası

Luther ve Reformu: Katolizm’i Protesto, Ankara: Fecr 2001; 2. Baskı, Ankara: Eskiyeni 2016.
Sekülerliğin Teolojik Kurgusu: Protestanlık, İstanbul: İz 2006; MilelNihal 2019.
Luther ve İslam: Teolojik Uyum Sorunu, İstanbul: Ağaç 2008.
Kalvinizm’de On Emir, Ankara: Eskiyeni 2012.
Tuz ve Işık: Hz. İsa’nın Dağ Vaazı, İstanbul: İnsan 2015; 2. Baskı, 2016.

Paylaş: