Sekülerliğin Teolojik Kurgusu: Protestanlık
Paylaş:

Sekülerliğin Teolojik Kurgusu: Protestanlık

Hakan Olgun

105,00 TL

Lutheran Protestanlığın ele alındığı kitapta, Batı Hıristiyan toplumunun beş yüz yıllık dinsel serüveni konu edilmektedir. Okuyucuya, Hıristiyanlıkta reform hareketini doğuran gerekçelerden başlayarak reformun tarihsel süreci, öğretileri ve bunların günümüz Batı toplumunun modernleşmesindeki etkileri kadar, uzunca bir reform tarihi sunulmaktadır. Roma Katolik Kilisesi’ne yönelik ilk reformist tepkiler, engizisyon uygulamaları, aforozlar, mezhep kavgaları, Otuz Yıl Savaşları bu sürecin sosyal ve siyasal aşamalarını oluşturur. Protestanlığın kutsal metin, iman, insan iradesi ve kader, kilise ve iki krallık öğretileri ise aynı sürecin kurucu öğeleri olarak belirleyici olmuştur. Öte yandan sekülerleşme, laiklik, mutlakiyetçilik, milliyetçilik, antisemitizm, düşünsel liberalleşme ve kapitalizm etiği gibi eğilimler aynı sürecin öteki yansımaları olarak karşımıza çıkarlar. Luther’in metinlerini, bu metinlerin Ortaçağ yorumlarını ve modern çağdaki eleştirilerini içeren farklı dillerde ve oldukça kapsamlı bir kaynakçaya dayanan bu kitap, pek çok yönden modern Batı toplumunun teolojik temellerini sorgulama çabasını yansıtmaktadır. Ayrıca her ne kadar Hıristiyanlık tarihi bağlamında olsa da kitap, İslam dünyasındaki din, reform ve protestanlaşma tartışmalarına yönelik çok temel referans noktaları içermektedir.

Satın Al Kitabın İçeriğini Görüntüle

Yazar Hakkında Bilgi

Hakan Olgun

1996’da Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü eğitimine başladı. 2000 yılında bu enstitüye araştırma görevlisi olarak atandı. Dinler Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlayan Olgun, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2010-2011 akademik döneminde Oxford Üniversitesi’nde post-doktora çalışmasında bulundu. 2011 yılında Doçent, 2016 yılında ise Profesör oldu. Olgun, hâlen İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesidir.
Bazı yayınları
Luther ve Reformu: Katolizm’i Protesto, Ankara: Fecr 2001; 2. Baskı, Ankara: Eskiyeni 2016. Sekülerliğin Teolojik Kurgusu: Protestanlık, İstanbul: İz 2006. Luther ve İslam: Teolojik Uyum Sorunu, İstanbul: Ağaç 2008. Kalvinizm’de On Emir, Ankara: Eskiyeni 2012. Tuz ve Işık: Hz. İsa’nın Dağ Vaazı, İstanbul: İnsan 2015; 2. Baskı, 2016.