Anadolu'da Paganizm
Paylaş:

Anadolu'da Paganizm

Şinasi Gündüz

78,65 TL

Kabaca on üçüncü yüzyıla kadar süregelen kadim Harran ve Urfa’daki pagan geleneği konu edinen bu çalışma, Anadolu’da antik dönem paganizminin bu önemli temsilcilerinden hareketle pagan geleneğin yapısını ve karakteristik özelliklerini ele almaktadır. Kimi Ortaçağ yazarlarının deyimiyle “putperest şehir” Harran pagan kültür açısından yörede kuşkusuz özel bir yere sahiptir. Öyle ki tarihin bilinen en erken dönemlerinden İslâmi dönemlere kadar pagan geleneğinden asla taviz vermemiştir. Hıristiyanlık Urfa’daki geleneksel paganizmi Moğol istilası ise Harran’dakini tarih sahnesinden silmiştir.

Paganizm yalnızca tarihin derinliklerinde kalmış bir gelenek değildir. Günümüzde Anadolu halk inançları arasında özellikle “batıl inanışlar” olarak değerlendirilen birçok unsurun arka planında bölgede bir zamanlar etkin olan diğer inanç sistemleriyle birlikte kadim Anadolu’nun pagan geleneğinin de etkisi vardır. Diğer taraftan paganizmin özellikle ekonomik ve siyasal yönden güçlü Batı ülkelerinde Neopagan formlarda yeniden insanların gündeminde olduğu da bilinmektedir. Öyle ki başta Hıristiyanlık olmak üzere geleneksel inanç sistemlerinden hoşnut olmayan, onların mutlak doğru dayatmalarına tavır gösteren, daha özgürlükçü ve daha doğa ile uyum içinde bir yaşam idealini ön plana çıkaran kişiler Ortaçağın çeşitli pagan geleneklerinde kurtuluş aramaya çalışmaktadırlar.

Satın Al Kitabın İçeriğini Görüntüle

Yazar Hakkında Bilgi

ŞİNASİ GÜNDÜZ

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1985’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.Yüksek lisansını Durham Üniversitesi School of Oriental Studies’te, doktorasını Manchester Üniversitesi Department of Middle Eastern Studies’te tamamladı. 1995’te Dinler Tarihi Doçenti oldu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dinler Tarihi Profesörü olarak göreve başladı. Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Senato üyeliği ve çeşitli kurul üyelikleri gibi idari hizmetlerde bulunan Gündüz, 2009-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, 2013-2015 yılları arasında ise Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörlüğü görevlerini yaptı. 2012 yılından itibaren Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesidir. Gnostik dinler, heterodoksal akımlar, Sabiîlik, Hıristiyanlık, küreselleşme ve din ilişkisi, karşılaştırmalı dinler ve dinlerarası ilişkiler gibi alanlarda ulusal ve uluslararası çalışmaları olan Gündüz’ün bazı eserleri çeşitli dillere çevrilmiştir.