Maniheist Gnostik Yaşamın Şifreleri
Yeni
Paylaş:

Maniheist Gnostik Yaşamın Şifreleri

Mehmet Alıcı

78,65 TL

Maniheist gnostik yaşamı deşifre etmeyi hedefleyen bu eser, gündelik hayatta eyleme dökülen her edimin bir arka planı olduğunu açık etmektedir. Öyle ki evrenin yaratılması süreci, ışığın karanlıktan arınmasını sağlarken karanlık güçlerin insanı var etmesi ise ışığın bu dünyada kalışına yol açmaktadır. İşte tam da bu noktada Maniheist öğreti, insanın maddeden kaçınması ve günlük yaşamında nasıl davranması gerektiğini kurgulayarak ışığın özgürleşmesini ve asli vatanına dönüşünü, başka bir deyişle ışık âlemine yükşelişini temin etmektedir. Bu çalışma, işte bu yaşamın şifrelerini çözme çabasındadır.

Satın Al Kitabın İçeriğini Görüntüle

Yazar Hakkında Bilgi

Mehmet Alıcı

Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakülteye 2002 yılının sonunda Araştırma Görevlisi olarak atandı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde 2005 yılında “İngiliz Puritanizmi’nin Doğuşu (XVI.-XVII. yüzyıl)” adlı teziyle Yüksek Lisans, 2012 yılında da “Mecûsî Geleneğinde Tektanrıcılık ve Düalizm İlişkisi” başlıklı çalışmayla doktora derecesi aldı. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Doktora tezi konusunda araştırmalar yapmak üzere ABD’de bulunan University of California, Irvine, S. M. Jordan Center for Persian Studies adlı merkezde misafir araştırmacı olarak çalıştı. 2016-2017 akademik yılında doktora sonrası araştırma projesi için Kanada’da bulunan Iranian Studies, Concordia University adlı merkezde misafir araştırmacı olarak çalıştı. 2013-2023 yılları arasında Mardin Artuklu Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi’nde görev yapan Alıcı, 2023 yılı baharından bu yana Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nde çalışmalarını sürdürmektedir. Başta Mecûsîlik, Maniheizm olmak üzere İslam öncesi kadîm İran dinî gelenekleri üzerine çalışan Alıcı’nın doktora tezi Kadîm İran’da Din: Monoteizmden Düalizme Mecûsî Tanrı Anlayışı (Ayışığı, 2012/MilelNihal 2021) başlığıyla kitaplaştı. Gnostik bir gelenek olan Maniheizm üzerine yaptığı araştırmalar ise Işığın Elçisi Mani ve Gnostik Düşüncesi (Divan-Kitap, 2018) adıyla yayına dönüştü. İslamlaşma sürecinde İran coğrafyasındaki karşılaşmalar üzerine araştırmalarını sürdüren Alıcı, bunun yanı sıra gnostik gelenekler, Cahiliye düşüncesi, mitoloji ve işrâk düşüncesi gibi konulara da ilgi duymaktadır.