Cilt/Volume 3 - Sayı/Issue 1-2

Cilt/Volume: 3, Sayı/Issue: 1-2
Dönem/Period: Aralık/December '05 - Haziran/June '06, 2006

Araştırma Makalesi

Kitap Tanıtım ve Tenkitler

Islam in a Globalizing World, Thomas W. Simons, Jr Sayfa No: 197-198
Yakup ÇOŞTU
Warranted Christian Belief, Alvin Plantinga Sayfa No: 199-204
Ferhat Akdemir
Who is Jesus?, Leander E. Keck Sayfa No: 211-212
Cengiz BATUK

Kısa Notlar

Milel ve Nihal Geleneğinden