Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı (II. Baskı)
Paylaş:

Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı (II. Baskı)

Şinasi Gündüz

121,60 TL

Hıristiyanlık tarihinde dikkati çeken en önemli şahsiyet kuşkusuz Pavlus’tur. O yalnızca bir teolog ya da misyoner değil, kimliğiyle, kişiliğiyle, Hıristiyan kutsal metininde büyük önem arz eden mektuplarındaki söz ve yaklaşımlarıyla Hıristiyanlığın hemen her anlamında temel referansıdır. Pavlus, bir yönden yaklaşık iki bin yıldır ileri sürdüğü görüş ve düşünceleriyle tartışılagelen bir kişi, diğer yönden ise tarihte üstlendiği önemli rolün hemen herkesçe kabul edildiği bir düşünür, misyoner, teolog ve din kurucusudur. O, tarih boyu hem taraftarlarının hem de düşmanlarının ilgi odağı olmuştur. Pavlus, kimine göre halüsinasyonlar gören bir epileptik ya da sürekli vizyonlar gören bir histeriktir. Kimine göre ise o, yaratıcı bir düşünür, teolojik bir devrimcidir. Öğretilerini benimseyip kabul eden sıradan insanlara göre ise Pavlus, Tanrı oğlu İsa Mesih’in mesajını insanlara iletmek üzere Tanrı tarafından seçilen bir elçi, bir resuldür. Dolayısıyla görüşleri yorumları ve yaşamıyla başta Mesih öğretisi olmak üzere Hıristiyan teolojisine, inançlarına yön veren Pavlus’un bilmeksizin Hıristiyanlığı anlamak mümkün değildir.

Satın Al Kitabın İçeriğini Görüntüle

Yazar Hakkında Bilgi

Şinasi Gündüz

Lisansını Ankara Üniversitesinde lisansüstü eğitimini İngiltere’de Durham ve Manchester üniversitelerinde tamamladı. 1995’te Dinler Tarihi Doçenti, 2003’te Profesör oldu. 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığını yaptı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) aslî üyesi olan Prof. Gündüz, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi'nin editörlüğünü de yapmakta olan Gündüz’ün yayınlanan çalışmaları arasında şunlar sayılabilir:

The Knowledge of Life: The Origins and Early History of the Mandaeans and Their Relation to the Sabians of the Qur’an and to the Harranians, Oxford: Oxford Univeristy Press 1994. Sâbiîler Son Gnostikler, Ankara: Vadi 1995. Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara: Vadi 1998. Küresel Sorunlar ve Din, Ankara: Ankara Okulu 2005. Misyonerlik, Ankara: DİB Yayınları 2005. Change and Essence: Dialectical Relations Between Change and Continuity in the Turkish Intellectual Tradition (eds. Şinasi Gündüz, Cafer S. Yaran), Washington: RVP 2005. Anadolu’da Paganizm: Antik Dönemde Harran ve Urfa, Ankara: Ankara Okulu Yayınları 2005. Kur’an’ı Anlamak: İlahi Vahyin Tarihe Açılımı, İstanbul: Mana 2015. Living Together: An Islamic Perspective on Coexistence of Diversities, Scopje: Logos-A 2015. Mitoloji ile İnanç Arasında, İstanbul: Hikav Yayınları 2018. İslam ve Sabiîlik, İstanbul: Hikav Yayınları 2018. Dünya Dinleri (ed. Şinasi Gündüz), İstanbul: MilelNihal Yayınları 2019.