Din Arkeolojisi ve Göbekli Tepe
II. BASKI
Paylaş:

Din Arkeolojisi ve Göbekli Tepe

Bilal Toprak

154,00 TL

Bu kitap, genelde tüm dünyada, özelde dinsel gelenekler bağlamında oldukça zengin bir geçmişe sahip olan Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında yapılan arkeolojik çalışmaların arkeolog ve din bilimcileriyle disiplinlerarası bir düzlemde yapılmasını teklif etmektedir. Arkeolog ve dinler tarihçilerinin ortak çalışmalarla üretecekleri kavramlar, ortak bir dilin inşa edilmesine vesile olacak ve böylece problemlerin çözümüne katkı sunacaktır. Dolayısıyla din arkeolojisi, yeni bir disiplin olarak değil, disiplinlerin duvarlarını aşan ortak bir alan olarak önerilmektedir. Bu durum geçmişi anlamanın önündeki engellerin asgari düzeye inmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda son dönemlerin önemli arkeolojik keşiflerinden Göbekli Tepe, oldukça zengin tasvir ve sembol dünyası ile ortak bir çalışma alanı olarak öne çıkmakta ve buradaki teorik düzlemin pratikteki izdüşümü olarak belirmektedir.

Satın Al Kitabın İçeriğini Görüntüle

Yazar Hakkında Bilgi

Bilal Toprak

Erzurum’da dünyaya gelen Bilal Toprak, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da, lisans ve yüksek lisans eğitimini ise Bursa Uludağ Üniversitesi’nde tamamladı. 2016-2017 yılları arasında Washington DC’de bulunan The Catholic University of America’da Antropoloji/Arkeoloji bölümünde misafir araştırmacı olarak bulunan Toprak, 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Din Arkeolojisinin İmkânı ve Göbekli Tepe başlıklı tezini savunarak Dinler Tarihi alanında Doktor unvanını aldı.
Toprak, 2013 yılından bu yana Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde çalışmaktadır.