Din, İnanç ve Ritüel: Ekrem Sarıkçıoğlu'na Armağan
Yeni
Paylaş:

Din, İnanç ve Ritüel: Ekrem Sarıkçıoğlu'na Armağan

Mahmut Aydın & Şinasi Gündüz

166,50 TL

Türkiye’de dinler tarihi çalışmalarının önemli bir mesafe kat ettiği kuşkusuzdur. Yapılan bilimsel yayın ve diğer çalışmalarla başta içinde bulunduğumuz coğrafyadaki yaygın dini gelenekler olmak üzere dinler tarihinin neredeyse hemen her alanında yetişmiş yetkin bilim insanları dikkate alındığında dinler tarihi biliminde gelinen mesafe daha iyi anlaşılacaktır. Şüphesiz Türkiye’de dinler tarihinin akademik bir disiplin olarak gelişiminde birçok kişinin katkısı olmuştur. Ancak yaptığı ufuk açıcı çalışmalarıyla, alanın yöntemine ve amacına dair yönlendirmeleriyle ve yetiştirdiği öğrencileriyle Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu bu konuda özel bir yere sahiptir. Bu bağlamda o, dinler tarihi alanının duayenidir.

Ekrem Sarıkçıoğlu’na ithafen hazırlanan Din, İnanç ve Ritüel başlıklı elinizdeki eser, Sarıkçıoğlu hocanın akademik kişiliğine ve çalışmalarına dair bazı değerlendirme yazılarıyla birlikte çeşitli kült ve ritüellerden, dinin kurumsal yapısına, tarihine ve mitolojik anlatılarına kadar birbirinden farklı konuları ele almakta, bu bağlamda dinler tarihi araştırıcısına hem ele aldığı konuya dair bilimsel bir değerlendirme sunmakta hem de farklı gelenekler arasında karşılaştırma yapabilme imkânı sağlamaktadır.

Kitabın İçeriğini Görüntüle

Yazar Hakkında Bilgi

Mahmut Aydın & Şinasi Gündüz

MAHMUT AYDIN

1990 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu. 1991 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim dalında araştırma görevlisi kadrosuna atanan Aydın, 1993 yılında “Kilise Hukukunun Doğuşu ve Gelişmesi” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. Mayıs 1994’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından doktorasını yapmak üzere İngiltere’ye gönderildi. Birmingham Üniversitesi Teoloji bölümüne bağlı Centre For The Study Islam and Christian-Muslim Relations adlı merkezde “Modern Western Christian Theological Understandings of Muslims Since the Second Vatican Council” isimli teziyle 1998’de doktorasını tamamladı. Nisan 1999’da OMÜ İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalında yardımcı doçent, 2003 yılında doçent ve 2009 yılında da profesör ünvanlarını aldı. 2008-2012 yılları arasında OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve 2012-2014 yılları arasında da rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018 tarihinde Samsun Üniversitesine kurucu rektörü olarak atanan Aydın, Hıristiyanlık, dinler ve kültürlerarası ilişkiler, Müslüman-Hıristiyan İlişkileri, Dini Çoğulculuk ile İslam ve diğer dinler alanlarında ulusal ve uluslararası pek çok çalışması mevcuttur.

ŞİNASİ GÜNDÜZ

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1985’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.Yüksek lisansını Durham Üniversitesi School of Oriental Studies’te, doktorasını Manchester Üniversitesi Department of Middle Eastern Studies’te tamamladı. 1995’te Dinler Tarihi Doçenti oldu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dinler Tarihi Profesörü olarak göreve başladı. Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Senato üyeliği ve çeşitli kurul üyelikleri gibi idari hizmetlerde bulunan Gündüz, 2009-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, 2013-2015 yılları arasında ise Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörlüğü görevlerini yaptı. 2012 yılından itibaren Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesidir. Gnostik dinler, heterodoksal akımlar, Sabiîlik, Hıristiyanlık, küreselleşme ve din ilişkisi, karşılaştırmalı dinler ve dinlerarası ilişkiler gibi alanlarda ulusal ve uluslararası çalışmaları olan Gündüz’ün bazı eserleri çeşitli dillere çevrilmiştir.