Hz. Musa'nın Muhalefeti: Horus'u Öldürmek
Paylaş:

Hz. Musa'nın Muhalefeti: Horus'u Öldürmek

Hakan Olgun

105,00 TL

Kadim Mısır, üç bin yıllık tarihi boyunca kutsanmış bir politik otoritenin yönettiği güçlü bir medeniyeti ifade eder. Binlerce yıl süren Mısır krallarının iktidarının temelinde, kozmogoni mitleriyle kurgulanmış bir firavunluk ideolojisi yer almıştır. Bu ideolojiye göre, ülkeyi firavunların şahsında yöneten, Mısır’ın iktidar tanrısı Horus’tur. Ülkede düzen ve istikrarın sağlanması, Horus’un bedeni olan firavunun yönetimdeki başarısını ifade etmiştir. Kadim çağın bir döneminde Hz. Yusuf’tan haberi olmayan bir firavun, Mısır’daki İsrail halkına karşı soykırım başlatır. Hz. Musa, İsrailoğullarına yaptığı zulüm nedeniyle firavuna çeşitli mucize ve musibetlerle karşı koyar. Onun eliyle ortaya konan her mucize ve musibet, firavunluk ideolojisinin bir yönünü zayıflatan sembolik bir anlama sahiptir. Nihayet firavun, kaçmakta olan köle bir kavmin peşinden giderken Kızıldeniz’in sularında boğulur. Hz. Musa’nın muhalif tutumu karşısında boğularak ölen aslında Horus mitolojisidir. Bu kitapta İsrail halkının Hz. Musa öncülüğünde Mısır’dan çıkış kıssası Kur’an, Tevrat ve Kadim Mısır mitolojisi çerçevesinde ve tarihsel bağlamıyla ele alınmıştır.

Satın Al Kitabın İçeriğini Görüntüle

Yazar Hakkında Bilgi

Hakan Olgun

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nden 1996 yılında mezun oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde “Lutheran Protestanlık ve Modern Toplumun Oluşumundaki Doktrinal Temelleri” adlı doktora teziyle Lisansüstü eğitimini tamamladı. 2000 yılında aynı üniversitede Araştırma Görevlisi oldu. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na atandı. 2010-2011 akademik döneminde Tübitak bursuyla Oxford Üniversitesi’nde post-doktora çalışmasında bulundu. 2011 yılında Doçent, 2016 yılında Profesör olarak atandı. Olgun, hâlen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesidir.