Yahudi Kaynakları Işığında Yahudilik
Paylaş:

Yahudi Kaynakları Işığında Yahudilik

Yasin Meral

180,00 TL

Günümüzde siyasi kararlardan hukukî adımlara, sosyal ilişkilerden eğitime kadar birçok konunun dinî referanslarla ifade edildiği görülmektedir. Bu durum, Yahudilik söz konusu olduğunda daha da belirgin olmaktadır. Yahudilik, hayatın tamamına dair söyleyecek sözü olan bir dindir. Nitekim bir Yahudi’nin yirmi dört saatinin nasıl geçeceği Yahudi şeriatı tarafından tanzim edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Yahudilik, bir din olmanın da ötesinde bir yaşam biçimidir. Siyaset, kültür, eğitim ve ilahiyat alanlarında gündemimize giren Yahudilik konusunda sağlıklı bilgilere ulaşmak zaruri bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir dini bütün bileşenleriyle öğrenmek önem arz etmektedir. Diğer türlü körlerin fili tarif etmeleri gibi konunun sadece bir yönü ön plana çıkarılarak resmin bütünü kaçırılmaktadır. Yahudilik söz konusu olduğunda dinle kültürün, tarihle teolojinin, toprak parçasıyla inancın iç içe geçtiği bir yapıyla muhatap olduğumuz görülmektedir. Bu kitapta tarihten teolojiye, literatürden yaşama, mezheplerden ötekine bakışa kadar Yahudiliğin her alanına dair bilgiler Yahudi kaynakları ışığında sunulmuştur.

Satın Al Kitabın İçeriğini Görüntüle

Yazar Hakkında Bilgi

Yasin Meral

1979’da Suluova’da (Amasya) doğdu. 2002 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2005-2007 yılları arasında Roma’da Papalığa bağlı Pontificia Università Gregoriana’da Hıristiyanlık üzerine eğitim gördü. 2007 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’nda “Yeni Ahit Kanonu’nun Oluşumu: I-IV. Asırlar” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılı Eylül ayında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’nda doktoraya başladı ve 2008 yılı Ocak ayında aynı bölüme araştırma görevlisi olarak atandı. 2008-2009 ve 2010-2011 eğitim-öğretim yıllarında Kudüs İbrani Üniversitesi’nde İbranice eğitimi aldı ve doktora araştırmalarında bulundu. 2012 yılında “İbn Meymun’un Eserlerinde İslam ve Müslümanlar” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında New York’taki The Jewish Theological Seminary’de doktora sonrası araştırmalarda bulundu. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Yahudi-Müslüman ilişkileri, Kur’an’da Yahudiler, İbranice Kur’an mealleri, Yahudilikte ahir zaman inanışları, reddiye geleneği ve Osmanlı Yahudilerinin matbaacılık faaliyetleri üzerine çalışmaları yayımlanmıştır.