Tanıtım Değerlendirme

Din Arkeolojisi ve Göbekli Tepe (Kitap Değerlendirmesi)

Din Arkeolojisi ve Göbekli Tepe (Kitap Değerlendirmesi)

Değerlendiren: Muammer ÖZDEMİR


XXI. yüzyıl sosyal bilimler alanında disiplinlerarası çalışmaların yoğun olarak görüldüğü bir dönem olarak ifade edilmektedir. Çok yönlü bilgi kuramları ya da bunun ortaya çıkardığı disiplinlerarası yaklaşımlar, bazen ideolojiler gölgesinde kendisine yer bulabilen bazen de kendisine farklı bir alan açarak ilerleyen ama sonuç olarak bilgi-nin temellendirilmesine ve farklı bakış açılarının oluşmasına imkân sağlayan bir metottur. Arkeoloji de bu bağlamda her ne kadar sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ortak çalışma isteksiz görünse de günümüz yaklaşımları buna pek de olanak sunmamaktadır. Arkeolojik verilerin, pasif bir nesne olarak görülmesi ve yaygın ideolojilerin etkisiyle yorumlanması oldukça problemlidir. Geçmişteki insanların, yaşam biçimlerini, iç dinamiklerini, hislerini, toplumsal ve inançsal rollerini ve toplumun inşasındaki belirleyici unsurları tekdüze bir yorumlama ile ortaya koymak imkânsız görünmektedir. Uzun yıllardır Batı’da yapılan arkeoloji ve dinler tarihi alanlarındaki disiplinlerarası çalışmaların artık ülkemizde de daha fazla yapılması gerekmektedir. Her şeyin, her alanın derinlemesine incelendiği yani ölümün, bilginin ve disiplinin arkeolojisinin yapıldığı bu dönemde bu tür çalışmaların artması bilim dünyası açısından kazanç olacaktır.

Yazının tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Galeri

Paylaş: