Tanıtım Değerlendirme

Fizik-Metafizik Gerilimindeki İnsan

Fizik-Metafizik Gerilimindeki İnsan

Modern dönem Din Bilimleri alanının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen Rumen asıllı Dinler Tarihçisi Mircea Eliade (ö. 1986), Dinler Tarihi alanına yapmış olduğu katkılarla kendinden sonraki dönemde etkili olmuş bir isimdir. Onun özellikle “mitler”, “kutsal zaman”, “kutsal mekan”, “arkaik insan”, “ritüel” gibi antropolojik konularda sunduğu önemli katkılar kendinden sonraki Din Bilimcileri için de yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Önde gelen Dinler Tarihçileri olan Max Müller (ö. 1900) ve Raffaele Pettazzoni (ö. 1959) gibi mitolojiyle yakından ilgilenen ve mitlerin insan zihnini anlamadaki rolüne vurgu yapan Eliade, pek çok eserinde ortaya koyduğu bilgilerle mitlere yüklenen olumsuz anlamlara karşı çıkarak ona inanan arkaik insanlar için gerçeklik boyutunu gözler önüne sermektedir.
Mircea Eliade tarafından Fransızca olarak kaleme alınan ve Fransızca aslıyla Le sacré et le profane (Paris: Gallimard, 1965) adlı eser, ilk olarak Das Heilige und das Profane (Hamburg: Rewohlt Yayınları, 1957) adıyla Almancaya ve sonrasında The Sacred and Profane (New York: Harcourt, Brace and Co, 1959) ismiyle iki yıl sonra İngilizceye çevrilmiştir. Eserin Türkçeye çevrilmesi ise diğer dillere nazaran daha uzun bir zaman sonra olmuştur. İlk baskı tarihinden otuz dört yıl sonra Mehmet Ali Kılıçbay tarafından Kutsal ve Din Dışı (Ankara: Gece Yayınları, 1991) adıyla Türkçeye çevrilen eser 2017 yılında Ali Berktay tarafından Kutsal ve Kutsal Dışı (İstanbul: Alfa Yayınları, 2017) adıyla çevirisi yapılarak okuyucuya sunulmuştur.

Yazının devamı için tıklayınız.

Paylaş: