Tanıtım Değerlendirme

Hz. Musa’nın Muhalefeti: Horus’u Öldürmek

Hz. Musa’nın Muhalefeti: Horus’u Öldürmek

Değerlendiren: Yasin MERAL


Ülkemizde maalesef Mısırbilim Anabilim Dalı (Egyptology) olmadığı için profesyonel manada bir Mısırbilimci de yoktur. Bu da ülkemiz adına büyük bir eksikliktir. Antik Mısır’la ilgili genellikle Eskiçağ Tarihi ve Hititoloji anabilim dallarında sınırlı sayıda çalışma yapılmaktadır. Son yıllarda Dinler Tarihi Anabilim dallarında da Antik Mısır araştırmalarına bir ilginin olduğu görülmektedir. Bu canlılığın uzun vadede güzel açılımlar sağlayacağı ümidindeyiz. Antik Mısır, sadece Dinler tarihçilerinin değil aslında Kur’an kıssaları bağlamında Tefsir araştırmacılarının da ilgi göstermesi gereken bir alandır. Nitekim Kur’an’da bir hayli yer tutan Yusuf ve Musa peygamberlerin hayat hikâyelerinin sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi Antik Mısır inançlarının incelenmesine bağlıdır. Böyle bir çabanın ürünü olan Prof. Dr. Hakan Olgun’un MilelNihal yayınlarından çıkan Hz. Musa’nın Muhalefeti: Horus’u Öldürmek adlı kitabı hem Dinler Tarihi hem de Tefsir araştırmacılarını bu alana yönlendiren
çalışmalardan biri olarak yakın zamanda raflarda yerini aldı. Olgun’un kitabı giriş ve beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ana hatlarıyla Mısır mitolojisine değinilmiş, ikinci bölümde Mısır’da İsrailoğullarının tarihçesi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde İsrailoğullarının Mısır’dan çıkışı konu edilmiş, dördüncü bölümde ise Çıkış kıssasının anlamı üzerinde durulmuştur. Beşinci ve son bölümde ise Kur’an’daki tarihsel bağlam tartışılmıştır.

Yazının tamamına ulaşamak için tıklayınız.

Paylaş: