Tanıtım Değerlendirme

Nazianzuslu Grigorius ve Kutsal Ruh’un Tanrılığı Meselesi

Nazianzuslu Grigorius ve Kutsal Ruh’un Tanrılığı Meselesi

Değerlendiren: Mahmut Zahit Ergün

Ülkemizde Hıristiyanlık dairesi içinde yer alabilecek çalışmalar çoğunlukla Dinler Tarihi veya Geç Antikçağ Araştırmaları bölümlerinin çatısı altında yer almaktadır. Bu çalışmalar teoloji, sosyal psikoloji, politika, sanat gibi meseleyi birçok farklı açıdan değerlendiren disiplinlerarası çalışmalardır ve gün geçtikçe bu tür çalışmaların sayısı artmaktadır. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Elif Tokay’ın 2007’de tamamladığı yüksek lisans tezinden kitaplaştırılan bu çalışma da bu tür disiplinlerarası çalışmalara bir katkı sunması ümidiyle okuyucuyla buluşmuş görünmektedir.

Hıristiyanlığın ortaya çıkış sürecinde en önemli faktörlerden biri de kurucu isimler olan kilise babalarıdır. Bu ilk dönem babaları
Antakya, Kudüs, İskenderiye, Kapadokya gibi bugün ekol olarak anılan birtakım bölgelerde yetişmiş olup kendi bölgelerinin özellikleri ve dinamiklerini yansıtmaktadır. Tokay’ın bu kitabı da bu yönde mühim bir boşluğu doldurma niyetiyle, önde gelen kilise babalarından biri olan Nazianzuslu1 Grigorius’un hayatını ve Kutsal Ruh hakkındaki düşüncelerini incelemektedir.

Devamı için tıklayınız.

Paylaş: